Vraagstukken kunnen zich richten op de beweging in mens, team of organisatie.

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling