Ik ben Judith Gunneweg.
Oprichter en eigenaar van
Ssentia Ontwikkeling.

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling

Achtergrond

Na mijn studies Moderne Geschiedenis en Internationale Betrekkingen (Cambridge, UK) ben ik o.a. werkzaam geweest bij Shell, Twynstra Gudde, Allseas en Ernst & Young (tegenwoordig: EY). Vanuit mijn ervaring als allround HRM&O manager zocht ik professionele verdieping door het begeleiden van veranderprocessen, het ontwerpen van een leiderschapscurriculum en het regisseren van een geïntegreerd duurzaamheidsverslag. In 2012 rondde ik mijn academische studie over Sustainability & Responsibility af (Ashridge, UK) waarbij een van de volgende vragen centraal stond: .“Hoe duurzaam is het maatschapsmodel van de Big Four”? In februari 2020 startte ik met de opleiding tot gecertificeerd mediator. Deze hoop ik eind 2020 af te ronden.

Samenwerking vindt plaats met o.a. de volgende partners:

Vaardigheden

  • Analyse 85%
  • Beïnvloeden 90%
  • Ontwikkelen van anderen 95%
  • Organiserend vermogen 90%
  • Strategisch pragmatisme 85%

Gras

Gras groeit niet harder door er aan te trekken

Mensbeeld

Met één druk op de knop bieden mijn (inter)nationale contacten wereldwijd 24/7 inzicht en houvast . Het biedt regelmatig als referentiekader op momenten waar de globaliserende wereld een anonimiserende indruk kan makenMijn werk is altijd integraal onderdeel van mijn leven geweest en omgekeerd. Het is genieten om als een ‘spin in het web’ een bijdrage te leveren aan de wereld in natura (kennis, inzichten en ervaring) maar ook in pecunia (omzet, resultaten en winst). Als ondernemer geef ik die filosofie gestalte door 25% van mijn beschikbare tijd pro deo te besteden aan vraagstukken waar duurzaamheid centraal staat.

Meer weten over Ssentia Ontwikkeling? Neem contact met ons op.

CONTACT

Ssentiële referenties

Waarom referenten graag samenwerken met Ssentia Ontwikkeling.

Judith is in staat om verbinding te leggen met het kloppend hart van Ernst & Young. Dankzij haar krijgt leiderschapsontwikkeling wereldwijd gestalte voor partners tot op het hoogste niveau.

testimonial image
Pieter Jongstra,
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur EY

Judith is een warme en toegewijde professional. Zij verbindt zich met hart en ziel en vergeet intussen niet om haar hoofd te gebruiken. Het is altijd een feestje om met haar te werken.

testimonial image
Twan van de Kerkhof,
Founder European Leadership Platform

I have proudly worked with Judith for the past 8 years. She is the definition of a professional. Her strengths are her leadership development with an emphasis on sustainability. I learn so much when we work together.

testimonial image
Allen Morrison,
Director of IMD Global CEO Center

Het pad dat ik tot nu toe bewandelde

Belangrijke momenten en invloeden in mijn werkende leven.

2023

Het verschil

De afgelopen 3 jaar vond ik evenwicht tussen zijn en doen. Ik heb inmiddels ervaren hoe het is om twee maanden vanuit het buitenland te werken; niet zozeer als ‘working nomad’ maar omdat ik hunker naar nieuwe perspectieven, culturen en vensters voor ondernemerschap. Ik heb de afgelopen 37 jaar zó veel ervaren, beleefd en meegemaakt dat ik mezelf een rijk mens mag noemen. Ik werk om een bijdrage te leveren: ik wil mensen aan het denken zetten, ik wil een verschil maken, ik wil schokjes veroorzaken, ik wil dat ogen niet alleen kijken maar ook zien wat nodig is in deze veranderende globale samenleving. Noem mij een Katalysator, een Vogelverschrikker of Schrikdraad; het past allemaal. Mijn energie gaat stromen van verandertrajecten die er toe doen. Werkend Nederland vind het steeds lastiger om te gaan met Klimaatverandering, veranderende Ecosystemen en globale Migratie. Voorlopig ben ik nog niet “klaar”.

2020

Intuïtief evenwicht

De afgelopen 3 jaar heb ik mijn focus gericht op het ‘waarom’. Het rauwe gemis van dierbaren is grotendeels geïnternaliseerd waardoor inspiratie en creativiteit veel ruimte krijgt. Ik merk een grote fascinatie voor het ongewisse van vandaag: wat betekent dat voor mij, jou, de ander en de wereld? Vanuit verbindende zakelijkheid lever ik een bijdrage aan de samenleving, diverse besturen, commissies en aan ‘Werkend en Lerend Nederland’. De stap naar de rol van mediator klopt volkomen en ik merk dat ik ten volle leef.

2017

Binnen- en buitenwereld

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door 3 dingen: isolement, loslaten en herontdekking. De binnen – en buitenwereld raken weer met elkaar verbonden en enkele sterfgevallen in mijn directe omgeving bieden geen enkel houvast maar wel perspectief. Ik voel een groeiend maatschappelijk engagement. Als echte weegschaal lijkt er balans te ontstaan tussen wat ik wil en wat er kan.

2014

Versmallend wereldbeeld

Sinds een jaar woon ik in het Noorden van Nederland en ik besef dat mijn wereldbeeld zich versmalt, noodgedwongen en uit keuze. Mijn verhuizing naar het Noorden gooit alle vanzelfsprekendheden omver. Wat is de essentie van deze fase? Ik ben 50+, werkzoekend en vrouw. Ik heb geen sociaal of professioneel netwerk waar ik verbinding mee kan leggen en aan kan geven. Wie ben ik en wat ik wil?

2011

Sustainability en Responsibility

Ik besluit de Masters “Sustainability en Responsibility” te doen, naast mijn werk. Mijn leven is voller dan volledig. Na vier weken op Atlantische Oceaan oversteek voel me meer dan ooit verantwoordelijk om duurzaamheid in mijn adviespraktijk een prominente rol te gaan geven en ik vraag me af hoe ik vanuit innerlijke overvloed een verschil kan maken en waar dat verschil uit zou kunnen bestaan?

2008

Crisis?

Financïele crisis breekt uit met een veelheid aan effecten binnen en buiten Ernst & Young. Mijn partner besluit zijn voornemen om een wereldreis te maken met Giggles, onze boot, door te zetten. Uit liefde moedig ik hem aan zijn droom achterna te gaan. Integer adviseren geldt thuis én op het werk. De uitkomst kan niet anders zijn. Welke definitie van crisis hanteer ik eigenlijk?

2005

Verantwoordelijkheid

De overstap naar een van de “Big Four” doet een groot beroep op mijn kwaliteiten van verbinding en betrouwbaarheid. Het ontwikkelen van een Leiderschapscurriculum voor Partners krijgt wereldwijd navolg. De partners van CIS (Rusland) krijgen verhoogde aandacht en ik ervaar de letterlijke betekenis van emerging markets. Is er een verschil tussen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk voelen.

2002

Spanningsveld

Als HRM directeur van Twynstra Gudde ervaar ik het spanningsveld tussen professionals en managers: een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen waarbij de gun-factor allesbepalend is. Met behulp van het “CARE” programma worden alle HR taken gedecentraliseerd en bij de Practice Area Managers ondergebracht.

1998

Organisatieontwikkeling

Eindverantwoordelijk voor 3000 man vlootpersoneel en belast met organisatieontwikkeling en Public Relations vanuit Zwitserland. De cultuur van dit “Familiebedrijf” vraagt balans tussen ziel, zakelijkheid en zuinigheid. Imago is allesbepalend.

1991

Glazen plafond

Werkzaam bij Shell en uitgezonden naar Damascus ( Syrie). De olieproductie is booming business in een samenleving met dubbele moraliteit. Mijn vragen richten zich op mijn professionele integriteit. Als alleenstaande, Nederlandse witte vrouw in een door mannen gedomineerde hiërarchie…. Glazen plafond? Welnee. Waar sta ik voor als het er echt op aankomt?

1979

Wereldburger

Geneeskunde studeren behoort helaas niet tot de mogelijkheden als α-meisje. Na het afronden van de Pedagogische Academie lijkt het een goed besluit om in Engeland te gaan studeren. Deze stap resulteert in wereldburgerschap (Global Citizen) voor de rest van mijn leven.