Een vraagstuk toegelicht:
Geïntegreerd jaarverslag als strategisch instrument

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling

Geïntegreerd jaarverslag als strategisch instrument

  • Sector: Financiële dienstverlening, Hoger Onderwijs

  • Periode: 2011 en 2015

  • Kernwoorden: Concurrentiepositie,strategisch instrument,dialoog met stakeholdersTwee voorbeelden van de overstap naar een geïntegreerd jaarverslag in 2 compleet verschillende sectoren: Financiële Dienstverlening (organisatie A) en Voortgezet Onderwijs (organisatie B). De overstap van de “Jaarrekening” naar een “Geïntegreerd Jaarverslag” werd door het Bestuur van beide organisaties gevoeld als een kans om de alsmaar kwetsbaar wordende concurrentiepositie een positieve impuls te geven. Immers, het geïntegreerde jaarverslag zou een instrument kunnen zijn om duurzame doelen te formuleren voor de financiering van projecten/doelen, vormen van samenwerking, inrichting van de organisatie en de bemensing. Na een inventarisatie van standpunten werd in organisatie A ervoor gekozen om de “Accelerator” in te zetten. In organisatie B werd een cultuur-adviestraject ingezet. Beide benaderingen (hoewel heel verschillend) waren erop gericht om vooroordelen over MVO en Duurzaamheid inzichtelijk te maken zodat ze hanteerbaar zouden worden. Vervolgens werd er o.b.v. enkele gemeenschappelijke uitgangspunten doelstellingen geformuleerd op organisatie, team en individueel niveau.  • Uitdaging voor de toekomst: waarom doe je wat je doet (de “big why”) en wat betekent dat?

Meer weten? Neem contact met Ssentia Ontwikkeling op.

CONTACT