Een vraagstuk toegelicht:
Winstgevendheid en succes vraagt leerbaarheid van je eigen sector

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling

Winstgevendheid en succes vraagt leerbaarheid van je eigen sector

  • Sector: Internationale NGO

  • Periode: 2012

  • Kernwoorden: Publiek Private Samenwerking (PPS)Een internationale NGO zocht samenwerking met het bedrijfsleven omdat traditionele geldstromen onder grote druk staan. Gedurende twee workshops in Nairobi en Dar es Salaam werd gewerkt aan ‘persoonlijk leiderschap’ onder alle deelnemers en werd de basis gelegd voor het wegnemen van wederzijdse vooroordelen, het stimuleren van focus en het maken van keuzes bij de sector leiders. Daarnaast boden netwerk activiteiten de gelegenheid om aan wederzijds vertrouwen te werken. Nodig voor het bespreekbaar maken van bureaucratie en corruptie. Om de afspraken gestalte te geven werd besloten dat representanten van de Kamer van Koophandel, het bedrijfsleven, en de NGO elke 2 maanden samenkomen om geagendeerde thema’s via speeddating op te lossen.  • Uitdaging voor de toekomst: Publiek - Private samenwerking (PPS), elkaar leren aanspreken op gezamenlijke verantwoordelijkheden en gemeenschappelijke afspraken

  • Dit project is pro-deo behandeld.

Meer weten? Neem contact met Ssentia Ontwikkeling op.

CONTACT