De Ssentie: waar gaat het om?

Judith Gunneweg

Wat biedt Ssentia Ontwikkeling?

 • Ssentia ondersteunt bij het werkzaam maken van uw strategie.

   

 • Ssentia ondersteunt leiders, teams en medewerkers bij het vergroten van impact.

   

 • Ssentia onderzoekt de vitaliteit van uw organisatie.

   

 • Ssentia verbindt leiderschap met maatschappelijke verantwoordelijkheid en toekomstbestendigheid.

   

Ssentiële informatie..

Een beetje meer achtergrond over Ssentia.

Spanningsveld

Er is een spanningsveld tussen leiderschap en duurzaamheid. U geeft die spanning gestalte in uw gedrag. Want dat is zichtbaar, voelbaar en tastbaar voor uw medewerkers. Spanning veronderstelt passie, geeft energie en leidt tot balans. Balans tussen energie geven en ontvangen. Balans tussen winst delen en duurzaam investeren. Balans tussen deelnemen en aanschouwen.

Kernwaarden

Mijn manier van werken kenmerkt zich door een aantal waarden die ik belangrijk vind: verbinding, integriteit, respect, lef, no-nonsense en humor. Ik werk vanuit oprechtheid en betrokkenheid. We gaan samen in gesprek om diverse perspectieven te bekijken. Dialoog stimuleert samenwerking, vitaliteit, effectiviteit en winstgevendheid.

Aanpak

De leiders van een onderneming geven gestalte aan de strategie. Door hun gedrag voegen ze woord bij daad Daarbij is het van groot belang dat er een gezonde dynamiek is tussen stakeholders. Want zolang u zichzelf als leider centraal blijft stellen (en niet de ander) zal het onmogelijk zijn om anderen te betrekken en te motiveren om winstgevendheid te bereiken.

Beweging

Alles om ons heen is in beweging. Verfrissend en soms vervelend. Het vraagt immers veranderbereidheid én verandervermogen. Vanuit het verlangen om méér controle te krijgen, proberen veel leiders beweging te omzeilen door te kiezen voor korte termijn doelstellingen en kostenbeheersing. Daarbij wordt echter te vaak een hypotheek getrokken op het menselijk aspect van de onderneming. Mijn insteek is om van ziel naar zakelijkheid te bewegen.

Essentie

Een succesvolle onderneming beweegt mee met de uitdagingen van het hier & nu en legt daarbij de verbinding met de nabije toekomst. Dit is nodig om langdurig perspectief, elan en inspiratie te bieden aan de mensen die uw onderneming gestalte geven. Zo creëert u letterlijk én figuurlijk waarde voor alle betrokkenen.

Verbinding

Welke overtuigingen beïnvloeden uw leiderschapsstijl en hoe raakt dat et succes van uw onderneming? Laten we kijken naar uw overtuigingen en kijken hoe die zich vertalen binnen uw onderneming. wat zou de essentie van uw onderneming versterken of ontkrachten? We leggen verbinding tussen oppervlakkige symptomen en dieper liggende oorzaken om vitaliteit vanuit duurzaamheid te optimaliseren.

Bent u op zoek naar de essentie? Zoek contact.

CONTACT