Een vraagstuk toegelicht:
Samenwerken met de buitenwereld

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling

Samenwerken met de buitenwereld

  • Sector: Publieke domein

  • Periode: 2019

  • Kernwoorden: Relatiemanagement,Imago,High potentialsEen van de Ministeries vroeg zich af op welke wijze zij beter zou kunnen samenwerken met de buitenwereld. Deze vraag was o.a. voortgekomen uit twee reputatie onderzoeken die een externe partij had uitgevoerd in de periode 2015 – 2019. Uit de resultaten werd duidelijk dat het goede imago van het Ministerie vooral was gebaseerd op de inhoudelijke deskundigheid maar zij tekort schoot in een soort intrinsieke nieuwsgierigheid naar andersdenkenden. Historisch gezien wist het Ministerie op uitstekende wijze verbinding te leggen met andere partijen vanuit het primaat kennis. De relationele dimensie van het begrip samenwerking had echter wat beperkter aandacht gekregen waardoor het Ministerie ook als ‘verkokerd en arrogant’ werd gepercipieerd. Dit had effect op de samenwerking, het vertrouwen in dit Ministerie en de aantrekkingskracht op het werven van high potentials. Op basis van een intensief onderzoek werd de Bestuursraad gefaciliteerd om antwoord te geven op de vraag: wie is de buitenwereld, waarom is het van belang dat wij ons daartoe beter gaan verhouden en wat staat ons hierin te doen? Diverse speerpunten zijn geïdentificeerd en worden inmiddels opgepakt door eigen medewerkers.  • Uitdaging voor de toekomst: omgaan met andersdenkenden, relatiemanagement met externe stakeholders

Meer weten? Neem contact met Ssentia Ontwikkeling op.

CONTACT