Een vraagstuk toegelicht:
Hoe transformeer je een organisatiecultuur?

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling

Hoe transformeer je een organisatiecultuur?

  • Sector: Kultuur en Media

  • Periode: 2023

  • Kernwoorden: Cultuuromslag,(Persoonlijk) Leiderschap,Heroriëntatie buitenwereldEen kleine organisatie (ca 200 medewerkers) komt op voor de waarde van muziek en muziekmakers. Zij streeft naar een “eerlijke beloning” voor het werk van haar leden. Ooit waren zij monopolist en sinds steeds meer muziek online wordt aangeboden en geconsumeerd en ‘vermarkt’ is dat niet langer het geval. De organisatie wordt uitgedaagd om haar bestaanslegitimiteit te herijken. Wat zijn de Unique Selling Points? Wat gaat er ‘verloren’ als zij ophoudt te bestaan? Wat betekent dit voor het bedrijfsmodel (incasseren en uitbetalen) vanuit wet – en regelgeving en vanuit een veranderende sector die alsmaar meer digitaliseert en mondialiseert. Is deze organisatie in staat om de blik te verleggen? Is zij is in staat om stroperige besluitvorming te doorbreken en kansen te benutten om zo een bijdrage te kunnen blijven leveren aan een gezond muziek ecosysteem? Hiertoe werd een integraal Cultuurprogramma ontworpen in samenwerking met een deskundig extern adviesbureau. Allereerst werd een foto gemaakt van het huidige DNA om vervolgens te zoeken naar gedragskenmerken die helpend of hinderend zijn om genoemde ambitie te realiseren. Gedurende eind 2022 en 2023 werden op basis van deze DNA-foto interventies ontworpen die hierop waren gericht. Deze faciliteerden zowel een top-down als bottom-up beweging gericht op de beoogde verandering. Denk daarbij aan interventies voor het MT, voor alle leidinggevenden, alle separate teams en alle medewerkers gezamenlijk. Zo werd gewerkt aan samenhang, samenwerking en (persoonlijk) leiderschap en faciliteerden we op gefaseerde wijze de kanteling vanuit ge-expliciteerde gedragskenmerken passend bij het DNA van deze organisatie.  • Uitdaging voor de toekomst: grondige herijking van de bestaanslegitimiteit vanuit het huidige bedrijfsmodel.

Meer weten? Neem contact met Ssentia Ontwikkeling op.

CONTACT