Een vraagstuk toegelicht:
Fatsoenlijk en degelijk bestuur: een echt vak

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling

Fatsoenlijk en degelijk bestuur: een echt vak

  • Sector: Kunst en Cultuur

  • Periode: 2015

  • Kernwoorden: stakeholder dialoog,imago,good governanceEen middelgroot museum worstelde met een terugkerend financieringstekort. Elk jaar lukte het nét niet om de begroting rond te krijgen. In 2014 werd het probleem nog groter onder invloed van kabinetsbezuinigingen. Uit een aantal gesprekken met leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur werd duidelijk dat eenduidigheid over de essentie van het museum en een daarbij passend governance model ontbrak. Via dialoog werd gekeken hoe de Raad van Toezicht zich meer kon richten op hun rol als toezichthouder en het bestuur kon ondersteunen om de missie van het museum gestalte te geven. De dialoog methode leent zich hier bij uitstek voor aangezien er gezocht wordt naar verdieping en reflectie vanuit gezamenlijkheid.  • Uitdaging voor de toekomst: kwaliteit van governance

  • Dit project is pro-deo behandeld.

Meer weten? Neem contact met Ssentia Ontwikkeling op.

CONTACT