Ssentiële Dienstverlening;
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is ondernemen met ziel en zakelijkheid.
Op een verantwoorde, transparante en integere wijze leiderschap tonen. Duurzaam ondernemen met evenveel aandacht voor het milieu, de maatschappij en de economische aspecten. Dit veronderstelt dat je als ondernemend bestuurder oog en oor hebt voor resultaten op de lange termijn. Het vraagt alertheid voor de voorwaarden die hiervoor een stimulerende context scheppen.
Voor iedere onderneming kan dit anders zijn maar het betekent vrijwel altijd een of meerdere veranderingen in de wijze van ondernemen en het managen van de implicaties. Afhankelijk van bedrijfsgrootte, sector, cultuur en bedrijfsstrategie gelden deze principes voor elke organisatie: profit en non-profit, publiek of privaat, groot of klein.

Ssentia Ontwikkeling ondersteunt u om het veranderingsproces te omarmen en om op een Maatschappelijk Verantwoorde wijze om te gaan met mens, milieu en middelen. Zodanig dat er nieuwe keuzemomenten ontstaan waarop u met méér marge, méér mogelijkheden krijgt om uw missie te realiseren.