Een vraagstuk toegelicht:
Geïntegreerd jaarverslag maakt het verschil

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling

Geïntegreerd jaarverslag maakt het verschil

  • Sector: Financiële dienstverlening, Hoger Onderwijs

  • Periode: 2011,2015

  • Kernwoorden: concurrentiepositie,transparantie,verslaglegging t.b.v. stakeholdersTwee voorbeelden over de overstap naar een geïntegreerd jaarverslag in 2 compleet verschillende sectoren: financiële dienstverlening (organisatie A) en Voortgezet Onderwijs (organisatie B).
De overstap naar “duurzaam denken en handelen” werd door het Bestuur gevoeld als een urgente vraag want beide organisaties ambieerden een voortrekkersrol opzichte van hun respectievelijke concurrenten. De publicatie van een geïntegreerd verslag zou de alsmaar kwetsbaar wordende concurrentiepositie een positieve impuls geven. Na een inventarisatie van standpunten in het Bestuur werd in organisatie A voorgesteld om de “Accelerator” in te zetten. In organisatie B werd een schaduwadviestraject ingezet. Beide benaderingen (hoewel heel verschillend) waren erop gericht om onderhuidse vooroordelen over duurzaamheid zichtbaar te maken. Vervolgens werd door middel van een prioritering én het gezamenlijke besluit om individuele performance targets af te spreken de doelstelling na één jaar bereikt.  • Uitdaging voor de toekomst: consistentie en nakomen van gemaakte afspraken

Meer weten? Neem contact met Ssentia Ontwikkeling op.

CONTACT