Ssentiële Opleidingen;
Management trainingen.

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling

Training: Vraagstuk gerichte ontwikkeling

De leergang bestaat uit 6 volle dagen training (exc. persoonlijke intake, coaching en gezamenlijke afronding). Elke dag (09:00 – 17:30) bevat een theoretisch kader met de meest recente theorieën, en best practices uit de praktijk. Daarna volgt een praktisch gedeelte of oefen-casus. Met concrete casuïstiek gaan deelnemers in leercirkels aan de slag met gebruikmaking van alle (hulp)middelen die de deelnemer ter beschikking staan. In de middag ontvangen we gastsprekers die ervaringen delen uit de eigen praktijk. We ronden af met presentaties over de voortgang van het eigen vraagstuk en persoonlijke doelstellingen. De kernvraag is daarbij steeds: op welke wijze ga je het geleerde toepassen in de praktijk?


Deze opleiding wordt ook in-company aangeboden.
Vraagstuk gerichte ontwikkeling Groningen
Vraagstuk gerichte ontwikkeling Randstad
Masterclass: Leiderschap met impact

Elke Masterclass duurt een volle dag (09:00 – 17:30). Na een eerste welkom volgt de bijdrage van een key-note speaker die een actueel thema belicht vanuit zijn/haar eigen praktijk. Daarna gaan deelnemers in kleine teams aan de slag met een concrete casus van een organisatie. Meestal zijn er cases van 4 organisaties aanwezig; deelnemers kunnen intekenen op de combinatie thema en organisatie. Tijdens de lunch bespreekt het team alle (aanvullende) vragen over de case met de directeur van de desbetreffende organisatie. Het team gaat vervolgens aan de slag om alle dilemma’s, thema’s en ideeën voor mogelijke oplosrichtingen voor de case te bedenken. Er wordt o.a. stilgestaan bij wie of welke organisatie(s) de desbetreffende organisatie zou kunnen inspirerend o.b.v. best practice. We gebruiken diverse methoden zoals bv. scenarioplanning en theorieën van O. Scharmer. Aan het eind van de middag presenteert elk team de case aan een panel van experts. Hierbij zijn de directeuren van de desbetreffende deelnemende organisaties.


Masterclass: Leiderschap met impact