Ssentiële Opleidingen;
Executive en team coaching: ontwikkeling van leiderschap.

Judith Gunneweg - Ssentia Ontwikkeling
(Inter)nationaal research toont aan dat er veel winst te behalen valt bij het ontwikkelen van leiderschapsgedrag bij management (- en directie) teams. Dat heeft namelijk een directe correlatie met hun prestaties en loyaliteit aan de organisatie. Ook beïnvloedt het op een positieve manier de mate waarin medewerkers hun energie inzetten ten behoeve van zichzelf en de organisatie. Medewerkers voelen zich daardoor direct vitaler, meer betrokken en hun gevoel van zingeving groeit. Omgekeerd betekent dit dat de kosten van niet-betrokken medewerkers enorm is. Uit een recent onderzoek (2013) blijkt dat 91% van de mensen in Nederland zich niet betrokken voelt bij hun werk. Een ander onderzoek toont aan dat het Nederlandse bedrijven jaarlijks 6 tot 15 miljard Euro kost aan niet-betrokken medewerkers (Nyenrode/Achmea 2011).

Ssentia Ontwikkeling brengt voor uw management (- en directie) team in kaart welke talenten onbenut blijven en waar de energie in uw organisatie weglekt. Dit veronderstelt een verandering in het kijken naar jezelf en elkaar. De context van het team wordt meestal hierbij in beschouwing genomen. Het realiseren van een gewenste verandering wordt het best verankerd binnen de (management - en directie) teams zelf. Hierbij is de intrinsieke motivatie om te veranderen leidend en zal Ssentia de begeleiding richten op het vertonen van ander gedrag. Teambuilding sessies kunnen een krachtige impuls hiertoe geven en team coaching is een uitstekende manier om de continuïteit van het veranderingsproces te borgen.

Wij maken hierbij o.a. gebruik van de digitale online instrumenten van TMA©. De inzet van deze instrumenten werkt als een groeiversneller zodat medewerkers en teams gemotiveerder en beter functioneren vanuit intrinsieke motivatie.

Wat levert dit op?

a. Snel en objectief meten welke talenten en welk voorkeursgedrag mensen in uw onderneming hebben en waar winst te behalen valt.
b. In kaart brengen hoe gedragsvaardig uw mensen zijn, welke cognitieve capaciteiten ze hebben, wat hen makkelijk te leren valt en wat niet.
c. Talenten en vaardigheden van uw mensen snel en effectief matchen met een passende functie, rol en omgeving. Zo krijgt u de meest optimale fit tussen mens, job, team en organisatie.